Hoe word je psycholoog

in Nederland

HOE WORD JE PSYCHOLOOG

BIG-REGISTRATIE - BIG-REGISTER

SPECIALISATIES/SALARISSEN

Het verschil tussen

psycholoog en psychiater

ONACCEPTABEL LANG:

 

Onacceptabel lange wachttijd van 5-6 jaar voor BIG-loze masterpsycholoog  voor de GZ/BIG-opleiding tot psycholoog met BIG-registratie; koppelen aan de universiteit. (lees verder)

 

24 maart 2018

HOE WORD JE PSYCHOLOOG IN NEDERLAND

 

Vooropleidingseisen WO Psychologie

Voor de universitaire opleiding Psychologie moet je beschikken over een vwo-diploma bij voorkeur met de vakken biologie en wiskunde A of B (bij de universitaire opleiding Psychologie komt veel statistiek voor). Psychologie is een gamma-studie. Slechts 75% stroomt door naar het tweede jaar.

Universiteit Utrecht hanteert vanaf 2019 numerus fixus en geeft voorkeur aan een VWO-diploma met biologie (en het cijfer moet minimaal voldoende voor wiskunde zijn).

Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een numerus fixus voor WO psychologie.

 

Zowel de universitaire bachelor- als de masteropleiding bestaan uit veel wetenschappelijke theorieën, wetenschappelijke onderzoeken en statistiek. Tijdens de 2-jarige BIG-/GZ-opleiding (na je master) wordt meer nadruk op de praktische kant van het vak als psycholoog gelegd, naast 1 dag per week theorie.

 

Hoe word je een WO BIG-loze psycholoog? (stelt niet zelfstandig een diagnose maar stelt een diagnose onder leiding van een big geregistreerde psycholoog)

Om psycholoog te worden volg je de universitaire opleiding Psychologie.

De duur van de universitaire opleiding Psychologie zonder BIG-registratie is:

 • 3 jaar bachelor;
 • 1 of 2 jaar master (BIG-loze masterpsycholoog);
 • (Zie verdere informatie over BIG-loze psychologen: hoofdstuk BIG-registratie).

 

Hoe word je een WO psycholoog met BIG-registratie? (stelt zelfstandig een diagnose)

De duur van de universitaire opleiding Psychologie met BIG-registratie is:

 • 3 jaar bachelor;
 • 1 of 2 jaar master (BIG-loze masterpsycholoog);
 • 2 jaar BIG-opleiding/GZ-opleiding = 104 weken (24 maanden).

6-7 jaar duurt de totale basisopleiding met BIG registratie. Basis psycholoog = GZ psycholoog BIG geregistreert volgens NVGzP ( Nedelandse Vereniging Gezondheidszorgpsychologen met haar specialismen).

 

Na de basisopleiding kan je pas specialiseren (psycholoog in opleiding), uitsluitend met een BIG-registratie.

Specialisaties zijn:

• Klinisch Psycholoog BIG-geregistreerd (duur 4 jaar).

• Klinisch Neuropsycholoog BIG-geregistreerd (duur 4 jaar).

De BIG/GZ-registratie is geen specialisme, maar een verplichte postmaster-opleiding.

 

Tweejarige Research master (MSc. (Res))

Naast de klinische masters kun je ook kiezen voor een tweejarige Research master met de nadruk op statistiek. Hiervoor geldt een zware selectieprocedure. Na het afronden van de tweejarige Research master kun je voor de PhD kiezen, ook hier geldt een zware selectieprocedure. Er zijn slechts enkele plaatsen beschikbaar.

 

Dit wordt niet duidelijk weergegeven op de websites van universiteiten.

 

Bij artsen, apothekers, tandartsen zit de BIG-registratie automatisch in de universitaire opleiding: deze opleidingen bestaan uit 3 jaar bachelor en 3 jaar master (MSc.), inclusief BIG-registratie. (Bij de master geneeskunde worden de minimaal 97 weken co-schappen/stage over drie jaar verspreid.)

 

 • Farmacie: slechts 74% stroomt door naar het tweede jaar.: 96% stroomt door naar het tweede jaar.: 92% stroomt door naar het tweede jaar.: slechts 75% stroomt door naar het tweede jaar.
 • Tandheelkunde
 • Geneeskunde
 • Psychologie

(bron: www.studiekeuze123.nl)

 

Toelichting percentages: slechts 75% van de psychologie studenten stroomt door naar het 2e jaar. Dit heeft ermee te maken dat er per faculteit Psychologie gemiddeld 500-600 studenten binnenkomen in het 1e jaar, waardoor er meer ruimte is om studenten te kunnen laten afvallen. Hierdoor worden er strengere eisen gesteld voor de doorgang naar het volgende studiejaar.

Dit in contrast met Geneeskunde en Tandheelkunde waar een beperkt aantal studenten wordt toegelaten per studiejaar. Gezien het kostenplaatje (dure praktijkstudies) stelt de overheid ook als eis dat bij deze 2 studies er zo min mogelijk studenten mogen afvallen, vandaar de hoge percentages (92% en 96%).

 

 • Multidisciplinair overleg vindt plaats in ziekenhuizen, GGZ-instellingen en verslavingsklinieken. Zowel de klinisch psycholoog (BIG-geregistreerd), de klinisch neuropsycholoog (BIG-geregistreerd) als de psychiater zijn hoofdbehandelaar/ regiebehandelaar tijdens dit overleg in de specialistische GGZ. De GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd) is hoofdbehandelaar/regiebehandelaar in de basis GGZ.
 • Extra kosten voor BIG-/GZ-opleiding zijn ongeveer € 23.000,-. Men betaalt dit zelf of de GGZ-instelling betaalt een deel van het bedrag of het volledige bedrag. Bij de studies Farmacie, Tandheelkunde en Geneeskunde zit de BIG-registratie automatisch in de studie en worden deze kosten betaald door de overheid.
 • Voor de klinische richting binnen de universitaire psychologie, is na de master klinische psychologie een BIG-registratie van 24 maanden verplicht volgens NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en kwaliteitsstatuut GGZ. Met andere woorden BIG-loze masterpsychologen "bijten op een houtje".

 

Petitie: Master-basispsychologen bijten op een houtje: MSc in de Psychologie zonder BIG-reg. is niets waard!

Petitie: Pleidooi tegen een apart BIG-register voor orthopedagogen.

 

Waar kun je Psychologie studeren?